Pga nuvarande omständigheter kan vi inte planera några kurser.